Znamy datę odwołania stanu zagrożenia epidemicznego

You are currently viewing Znamy datę odwołania stanu zagrożenia epidemicznego

Stanu zagrożenia epidemicznego obowiązujący w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 będzie odwołany 1 lipca 2023 r.. Tak zakłada projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia, który opublikowano 2 maja 2023 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

 

Stan zagrożenia epidemicznego wprowadzono w Polsce od 16 maja 2022 r. Wcześniej obowiązywał stan epidemii.

W uzasadnieniu wskazano, że podjęcie decyzji o odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego umotywowane jest wnioskiem Głównego Inspektora Sanitarnego w tej sprawie. GIS zwrócił w nim uwagę m.in. na spadek liczby diagnozowanych zakażeń SARS-CoV-2, a także odnotowywanych zgonów i hospitalizacji.

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego oznacza „zniesienie szczególnych rozwiązań związanych z tym stanem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, co będzie miało również pozytywny wpływ na sektor gospodarki, w tym działalność mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw” – wskazano w uzasadnieniu projektu rozporządzania Ministra Zdrowia.

Odwołanie skutkować będzie jednocześnie uchyleniem aktu prawnego, który go ogłaszał, czyli rozporządzenia Ministra Zdrowia z 12 maja 2022 r.

Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego od 30 kwietnia br. zniesiony został obowiązek noszenia maseczek w aptekach. Nadal, na mocy tego rozporządzenia, do 30 czerwca, konieczne jest zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego możesz przeczytać tutaj …

W związku z powyższym wszystkie komórki organizacyjne Ogólnopolskiego Związku Zawodowego, w których okres kadencji został wydłużony ze względu na trwający stan epidemii lub zagrożenia epidemicznego, zgodnie z art. 24 ust 5 Statutu OZZPT, zobowiązane są do przeprowadzenia wyborów organów statutowych Związku w nieprzekraczalnym terminie do 1 września 2023 r.

Na podstawie informacji PAP opracował: Sławomir Szopiński

Udostępnij artykuł